MODERNIZM POWOJENNY KATOWIC 

 

1945-1989

to okres w którym architekci Katowic kontynuowali progresywną myśl przedwojennych twórców modernistycznego śląska. Awangardowy duch stolicy konurbacji powstał jednak wcześniej, bo już w wizji założycieli niemieckich Kattowitz, stając się kamieniem węgielny miasta i głęboko wpisując się w jego tożsamość.

Niniejsza strona jest próbą poszukiwań tych ponadczasowych wartości ale też opowieścią o konkretnym okresie w historii polski, który ciągle dopomina się trzeźwych ocen i rzetelnych badań. Projekt ma też na celu utworzenie internetowej bazy danych obiektów i twórców modernizmu powojennego Katowic oraz szerzenie wiedzy i aktualnych informacji z nimi związanych.

ZESPÓŁ:

redaktor naczelny: Jakub Maciejewski

redakcja: Kamila Pham, Kamil Wróbel, Jakub Bródka

korekta: Kaja Katańska

grafiki: Kamil Kulczyński, Jakub Maciejewski

zdjęcia: Katarzyna Liszka, Jakub Maciejewski, źródła zewnętrzne

projekt strony: Jakub Maciejewski

KONTAKT:

facebook: @modernizmpowojennykatowic

PATRONI I PARTNERZY:

@Twórcy Śląskiej Architektury - Biblioteka Śląska

@TŁO

@Historycy sztuki UŚ

© 2016-2018 modernizm powojenny katowic